माय मराठी 12 वर्णीय काव्यमराठी असे, आमुची मायबोली पायिक तिचेच, राहू सदा काळी
असे ती गोड , अमृताहूनही, विसरु नयेत, तिचे ऋण कदा काळी
कसेकिती वर्णू? , तिचे गुण गान, सर्व भाषेत तिची वेगळी शान
संपन्न ,समृध्द अन् अलंकारिक, तिच्या गौरवाने उंचाविते मान
भूपाळी गाऊनी, उठवे सकाळी, भक्तीरसाची गाई उदंड गाणी
वीररसात स्फूरली पोवाड्यांनी, अभंग-ओवी, जणू गंगेचे पाणी
नवरस संपन्न ही मायबोली वृत्त , छंद ,समासाने नटणारी
ज्ञानदेव तुकाची अमृत वाणी, संस्कार, कला, संस्कृती जपणारी
दिन सोनियाचा आज उगवला, करू साजरा गौरवाने जियेचा
लिहूनी, बोलूनी, वाचवू भाषेला, ठेवू मान सर्व,जगती तियेचा.

वैशाली वर्तकNo comments:

Post a Comment