Sunday, July 01, 2018

कट्टा - जुलै २०१८
नमस्कार रसिकहो,

नेहमीसारखाच विविध रंगानि रंगलेला हा कट्ट्याचा जुलै महिन्याचा अंक. 
अनुवादित कथाकविता किंवा पुस्तकासारखे चित्रपटाचे रसग्रहण असे वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य यात आणण्याचा प्रयत्न करीत अाहोत.

यापुढील कट्ट्यात आपल्याला काय वाचण्यास पाहण्यास अथवा ऐकण्यास आवडू शकेल याबद्दल आम्हाला ई-मेल पाठवल्यास आम्ही पुढील अंकामध्ये त्या प्रकारचे साहित्य प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू. 

नेहमीसारखाच आपल्या सर्वांना आवडेल अशी आशा आहे आणि आपल्या प्रतिसादाची ही अपेक्षा आहे.

धन्यवाद
कट्टा समिती