ओळखा पाहू?वरील चित्रं कुठल्या सुप्रसिद्ध व्यक्ती चे आहे ते आम्हाला mitramandalkatta@gmail.com ह्या ई-मेल वर कळवा. मागच्या महिन्यातील "ओळखा पाहू" चे चित्रं सर्वप्रथम ओळखणाऱ्या व्यक्ति आहेत.... राधिका बोरसे

- अभिनय पाध्ये 


No comments:

Post a Comment