वारी - एक शिकवण


नसे कोणा आमंत्रण | नसे कोणा मानधन |
प्रेमाचा शिस्तीचा सोहळा | पंढरीची वारी ||१||

वैष्णवांचा महामेळा | परंपरा पुरातन |
भक्ताच्या प्रेमाची अनुभूती | पंढरीची वारी ||२||

नैतिकतेची शाळा | अनुभवावे भावदर्शन |
अखंड हरिनामाचा गजर | पंढरीची वारी ||३||

टाळ-पखवाजाचा गजर | करतो आश्वस्त मन |
नवीन बळ-प्रेम-सामर्थ्य देते | पंढरीची वारी ||४||

भेटण्या सावळ्या विठ्ठला | लेकुरे आतुर आणि लीन |
विवेकी उन्नत वाटचाल | पंढरीची वारी ||५||


भक्तीच्या महाद्वारात वारकरी | घाली फुगडी-रिंगण |
होऊन आनंदघन करी | पंढरीची वारी ||६||

माणसात देव पहा | ठेवा समाजाचे भान |
शिकवते कराया विश्व आपुले | पंढरीची वारी ||७||

ज्ञाना-नामा-तुका-एकाची | खांद्यावरी पालखी|
मी-पणा सोडायची शिकवण देते | पंढरीची वारी ||८||

साऱ्या संतांचे अस्तित्व  | त्यांच्या जीवनमूल्यात |
रुजवायचे प्रतिवर्षी | सफल कराया पंढरीची वारी ||९||

शिकवूनी मानवतेचा धर्म | एकात्मतेची दिंडी निघाली | 
अदवैतता कृतीत आणली | करुनी पंढरीची वारी ||१०||

-----------------------------------------------------------------------------

मंजिरी विवेक सबनीस


3 comments: